Όμιλος Φίλων της Φύσης και του Ανθρώπου

Πανίδα

platanodasos 4-9-21 Neokaisareias Pierias

Zerynthia polyxena 30-3-21

Zerynthia polyxena 30-3-21

Zerynthia polyxena 26-3-21

Zerynthia polyxena 12-3-21

Vanessa cardui 16-9-18

Vanessa cardui 16-9-18

Vanessa atalanta 27-10-18

Vanessa atalanta 10-7-18

Polygonia egea 25-2-21

Polygonia egea 25-2-21

Polygonia egea 25-2-21

Polygonia c-album 27-5-21

papillio machaom 11-8-18

Papilio machaon 22-8-18

Papilio machaon 9-4-21

Papilio machaon 2-5-21

Papilio machaon 2-5-21

Nymphalis polychloros 23-2-21

Melitaea trivia 27-5-21

Melitaea trivia 27-5-21

Melitaea kinxia 20-4-21

Melanagria galathea 14-7-18

Melanagria galathea 4-6-21

Maniola jurtina 9-9-18

Maniola jurtina 6-7-18

Macroglossum stellatarum 25-7-18

Macroglossum stellatarum 16-9-18

Lycaena phlaeas 18-3-21

Issoria lathonia 11-12-18

Issoria lathonia

Iphiclides podalirius 10-7-18

Iphiclides podalirius 7-4-21

Iphiclides podalirius 23-7-19

Inachis io 18-7-18

Colias croceas 27-10-18

Anthocharis cardamines 1-4-21

Anthocharis cardamines 1-4-21

Anthocharis cardamines 1-4-21

Anthocharis cardamines 14-4-18

Aglais urticae 11-6-20

Aglais urticae 11-6-20

Δεντροτσοπανάκος – Sitta europaea

English: Eurasian Nuthatch

07/02/2022

https://youtu.be/bkCKMcdYABk

 

Δεντροτσοπανάκος – Sitta europaea

English: Eurasian Nuthatch

08/11/2021

https://youtu.be/bkCKMcdYABk

Τρυποφράχτης – Troglodytes troglodytes

English: Eurasian Wren

09/02/2022

Σταχτοτσικνιάς – Ardea cinerea

English: Grey Heron

03/11/2019

Κοινός Λευκοτσικνιάς – Egretta garzetta

English: Little Egret

08/05/2021

Κοινός Λευκοτσικνιάς – Egretta garzetta

English: Little Egret

21/04/2021

Αργυροτσικνιάς – Egretta alba

English: Great Egret

15/01/2021

Αργυροτσικνιάς – Egretta alba

English: Great Egret

05/03/2021

Σταχτοσουσουράδα – Motacilla cinerea

English: Grey Wagtail

07/02/2022

Σταχτομυγοχάφτης – Muscicapa striata

English: Spotted Flycatcher

11/11/2021

Σταχτομυγοχάφτης – Muscicapa striata

English: Spotted Flycatcher

04/10/2021

Αιγίθαλος – Aegithalos caudatus

English: Long tailed Tit

18/02/2021

Αιγίθαλος – Aegithalos caudatus

English: Long tailed Tit

01/04/2021

Αετομάχος – Lanius collurio

English: Red backed Shrike

05/08/2021

Αετομάχος – Lanius collurio

English: Red backed Shrike

05/08/2021

Δεντροσπουργίτης – Passer montanus

English: Eurasian Tree Sparrow

02/02/2021

Σταχτιά Κουρούνα – Corvus corone

English: Carrion Crow

21/05/2021

Σταχτιά Κουρούνα – Corvus corone

English: Carrion Crow

15/05/2019

Σπίνος – Fringilla coelebs

English: Common Chaffinch

22/12/2021

Σπίνος – Fringilla coelebs

English: Common Chaffinch

22/10/2021

Σπίνος – Fringilla coelebs

English: Common Chaffinch

22/10/2021

Κοινός Σπίνος – Fringilla coelebs

English: Common Chaffinch

20/10/2021

Κοκκοθραύστης – Coccothraustes coccothraustes

English: Hawfinch

15/03/2022

Κατσουλιέρης – Galerida cristata

English: Crested Lark

18/03/2019

Πυρροβασιλίσκος – Regulus ignicapilla

English: Common Firecrest

17/12/2021

Λευκοσουσουράδα – Motacilla alba

English: White Wagtail

26/11/2020

Λευκοσουσουράδα – Motacilla alba

English: White Wagtail

20/02/2021

Λευκοσουσουράδα – Motacilla alba

English: White Wagtail

03/11/2019

Λούγαρο – Carduelis spinus

English:Eurasian Siskin

04/12/2021

Αλκυόνη – Alcedo atthis

English: Common Kingfisher

23/11/2021

Αλκυόνη – Alcedo atthis

English: Common Kingfisher

22/12/2021

Ευρωπαϊκό Ψαρόνι – Sturnus vulgaris

English:Common Starling

24/02/2021

Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος – Merops apiaster

English: European Bee eater

21/05/2021

 

Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος – Merops apiaster

English: European Bee eater

22/05/2020

 

Δεκαοχτούρα – Streptopelia decaocto

14/06/2020

 

Κορμοράνος – Phalacrocorax carbo

English: Great Cormorant

15/01/2021

Κότσυφας αρσενικός – Turdus merula

English: Common Blackbird

15/03/2022

Κότσυφας θηλυκός – Turdus merula

English: Common Blackbird

18/01/2019

Κότσυφας – Turdus merula

English: Common Blackbird

08/11/2021

Νεροκότσυφας – Cinclus cinclus

English: White throated Dipper

21/12/2021

Κοκκινολαίμης – Erithacus rubecula

English: European Robin

24/01/2021

Κοκκινολαίμης – Erithacus rubecula

English: European Robin

17/12/2021

Κίσσα – Garrulus glandarius

English: Eurasian Jay

13/04/2021

Κίσσα – Garrulus glandarius

English: Eurasian Jay

10/05/2021

Κίσσα – Garrulus glandarius

English: Eurasian Jay

05/04/2017

Καστανοπαπαδίτσα – Parus palustris

English: Marsh Tit

13/11/2021

Καρβουνιάρης – Phoenicurus ochruros

English: Black Redstart

29/01/2021

Καρβουνιάρης – Phoenicurus ochruros

English: Black Redstart

16/12/2021

Καρβουνιάρης – Phoenicurus ochruros

English: Black Redstart

11/03/2020

Μαυροσκούφης – Sylvia atricapilla

English: Eurasian Blackcap

11/02/2022

Μαυροσκούφης – Sylvia atricapilla

English: Eurasian Blackcap

11/02/2022

Καρδερίνα – Carduelis carduelis

English:European Goldfinch

27/03/2021

Καμποδεντροβάτης – Certhia brachydactyla

English: hort toed Treecreeper

27/04/2021

Καμποδεντροβάτης – Certhia brachydactyla

English: hort toed Treecreeper

17/12/2021

Καλόγερος – Parus major

English: Great Tit

29/10/2021

Καλόγερος – Parus major

English: Great Tit

07/02/2022

Ευρωπαϊκός Φλώρος – Carduelis chloris

English: European Greenfinch

25/02/2020

Γερακίνα – Buteo buteo

English: Common Buzzard

27/10/2021

Γερακίνα – Buteo buteo

English: Common Buzzard

26/10/2021

Βραχοκιρκίνεζο – Falco tinnunculus

English: Common Kestrel

17/11/2019

Ξεφτέρι – Accipiter nisus

English: Eurasian Sparrowhawk

28/12/2020

Κουκουβάγια – Athene noctua

English: Little Owl

02/06/2021

Γαλαζοπαπαδίτσα – Parus caeruleus

English: Blue Tit

03/02/2020

https://youtu.be/KpJznR_URJE

Βαλκανικός Δρυοκολάπτης – Dendrocopos syriacus

English: Syrian Woodpecker

21/04/2021

Βαλκανικός Δρυοκολάπτης – Dendrocopos syriacus

English: Syrian Woodpecker

26/10/2021

Βαλκανικός Δρυοκολάπτης – Dendrocopos syriacus

English: Syrian Woodpecker

26/10/2021

Πευκοδρυοκολάπτης – Dendrocopos major

English: Great Spotted Woodpecker

12/12/2021

Νανοδρυοκολάπτης – Dendrocopos minor

English: Lesser Spotted Woodpecker

24/02/2021

Λευκονώτης Δρυοκολάπτης, Dendrocopos leucotos

English: White-backed Woodpecker

04/01/2022

Πράσινος Δρυοκολάπτης – Picus viridis

English: European Green Woodpecker

02/09/2021

 

Πράσινος Δρυοκολάπτης – Picus viridis

English: European Green Woodpecker

16/03/2022

Λευκός Πελαργός – Ciconia ciconia

English:White Stork

29/04/2022

Λευκός Πελαργός – Ciconia ciconia

English:White Stork

27/05/2020

Μαύρος Πελαργός – Ciconia nigra

English: Black Stork

25/06/2021

Αηδόνι – Luscinia megarhynchos

English: Common Nightingale

28/04/2021

Γαλιάντρα – Melanocorypha calandra

English: Calandra Lark

24/02/2020

Τσίχλα, Κελαηδότσιχλα  – Turdus philomelos

English: Song thrush

15/03/2022

Back To Top