Όμιλος Φίλων της Φύσης και του Ανθρώπου

Χλωρίδα

Οι ορχιδέες του Πλατανόδασους Νεοκαισάρειας Πιερίας

Πλατανόδασος Νεοκαισάρειας 04-09-2021

Platanodasos 28-4-21

wildflowers puzl platanodasos-1

Anacamptis pyramidalis 1-6-21 (1)

Anacamptis pyramidalis 1-6-21 (3)

Anacamptis pyramidalis 1-6-21 (4)

Himantoglossum jankae 1-6-21

Himantoglossum jankae 4-6-21 (1)

Himantoglossum jankae 4-6-21 (2)

Himantoglossum-jankae-10-6-21-1.jpg

Himantoglossum jankae 10-6-21 (2)

Himantoglossum jankae 10-6-21 (3)

Ophrys reincholdii subsp. reincholdii 11-5-21 (1)

Ophrys reincholdii subsp. reincholdii 11-5-21 (2)

Ophrys reincholdii subsp. reincholdii 11-5-21 (3)

Ophrys reincholdii subsp. reincholdii 11-5-21 (4)

Ophrys reincholdii subsp. reincholdii 11-5-21 (5)

Ophrys ferrum-equinum 14-4-22 (1)

Ophrys ferrum-equinum 14-4-22 (2)

Ophrys mammosa 16-4-21 (1)

Ophrys mammosa 16-4-21 (2)

Ophrys mammosa 16-4-21 (3)

Ophrys oestrifera subsp. oestrifera 1-6-21 (1)

Ophrys oestrifera subsp. oestrifera 1-6-21 (3)

Ophrys oestrifera subsp. oestrifera 27-5-21 (1)

Ophrys oestrifera subsp. oestrifera 27-5-21 (2)

Ophrys reinhardiorum 12-5-21 (1)

Ophrys reinhardiorum 12-5-21 (2)

Ophrys spruneri 9-4-22 (25)

Ophrys spruneri 27-4-21 (2)

Serapias vomeracea 11-5-21 (1)

Serapias vomeracea 11-5-21 (2)

Serapias vomeracea 11-5-21 (3)

Spiranthes spiralis 2-10-21 (1)

Spiranthes spiralis 2-10-21 (2)

Spiranthes spiralis 2-10-21 (3)

Spiranthes spiralis 2-10-21 (4)

Back To Top