Όμιλος Φίλων της Φύσης και του Ανθρώπου

Γενικές Συνελεύσεις

Γενική Συνέλευση 2024

Γενική Συνέλευση 2023

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2023

  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα τακτικά μέλη (τακτοποιημένες οφειλές).
  • Συνέρχεται (τακτικά) μια φορά το χρόνο.
  • Έκτακτα: α) με απόφαση του Δ.Σ., β) με αίτημα του 1/5 των μελών, το οποίο υποβάλλεται στο Δ.Σ.
  • Η πρόσκληση τοιχοκολλείται στα γραφεία του Ομίλου και αποστέλλεται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά (E-mail, κ.τ.λ.) 10 ημέρες πριν από την πρώτη σύγκληση.
  • Ως απαρτία ορίζεται η συμμετοχή του 50% των τακτοποιημένων (ταμειακά) μελών.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2022

  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα τακτικά μέλη (τακτοποιημένες οφειλές).
  • Συνέρχεται (τακτικά) μια φορά το χρόνο.
  • Έκτακτα: α) με απόφαση του Δ.Σ., β) με αίτημα του 1/5 των μελών, το οποίο υποβάλλεται στο Δ.Σ.
  • Η πρόσκληση τοιχοκολλείται στα γραφεία του Ομίλου και αποστέλλεται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά (E-mail, κ.τ.λ.) 10 ημέρες πριν από την πρώτη σύγκληση.
  • Ως απαρτία ορίζεται η συμμετοχή του 50% των τακτοποιημένων (ταμειακά) μελών.

NEWSLETTER

Κάνε εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο μας!

Back To Top