Όμιλος Φίλων της Φύσης και του Ανθρώπου

Οι Αρχές μας

Το Σωματείο είναι ανοικτό σε όλη την κοινωνία, την τοπική κοινωνία του οικισμού της Νεοκαισάρειας το σύνολο των Νεοκαισαρειωτών, οι οποίοι έχουν μεταναστεύσει, είτε εντός της Ελλάδος είτε εκτός αυτής, το σύνολο της κοινωνίας του Δήμου Κατερίνης, αλλά και των περιχώρων (φίλοι της ευρύτερης Πιερίας).

Το Σωματείο επιδιώκει με όλα τα μέσα και τους πόρους που διαθέτει την πλήρη επικοινωνία όλων των μελών του, είτε μέσω της φυσικής παρουσίας τους είτε μέσω της βοήθειας ηλεκτρονικών μέσων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής όλων των μελών του στις Γενικές Συνελεύσεις, είτε μέσω της φυσικής παρουσίας τους είτε μέσω ηλεκτρονικών μέσων.

Το Σωματείο επιδιώκει την ανάπτυξη συνεργασιών με όλους τους τοπικούς συλλόγους του χωριού, προκειμένου το νέο Σωματείο να συμπαραστέκεται, ως αρωγός, στις προσπάθειες οι οποίες θα προάγουν το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο.

Το Σωματείο επιδιώκει τη δημιουργία εθελοντικών ομάδων για κάθε δραστηριότητα, σε επίπεδο αυτονομίας, αλλά ταυτοχρόνως και υπό τον έλεγχο της κεντρικής διοίκησης του Δ.Σ. και του ανώτατου οργάνου της Γενικής Συνελεύσεως.

Το Σωματείο αναπτύσσει δραστηριότητες σε όλους τους τομείς, όπως αθλητικές δραστηριότητες, πολιτιστικές δραστηριότητες, ενημερωτικές ημερίδες, λαογραφία, ανάδειξη της Ιστορίας του Οικισμού της Νεοκαισάρειας, είτε εκ του Πόντου, είτε στον σημερινό οικισμό ως αυτός υφίσταται, είτε την ιστορία, ως αυτή διατηρείται μέχρι και σήμερα από τα μεταναστευτικά ρεύματα των παλαιών κατοίκων του χωριού, είτε από ανθρώπους, οι οποίοι μεταναστεύουν ακόμη και σήμερα, επιδιώκουμε την ανάδειξη της θρησκευτικής ιστορίας της Νεοκαισάρειας, επιδιώκουμε την εκπόνηση σχολικών προγραμμάτων εκπαιδευτικού και περιβαλλοντολογικού χαρακτήρα, την ανάδειξη του φυσικού πλούτου στην γεωγραφική έκταση του οικισμού της Νεοκαισάρειας, με σκοπό την συμβολή στην ανάδειξή του, την προστασία του και την αξιοποίηση του (τουριστικά, φυσιολατρικά, υγιεινούς περιπάτους, κ.τ.λ.)

Ειδικότερα το Σωματείο εργάζεται με σκοπό την ανάδειξη, την προστασία, και την αξιοποίηση (σε επίπεδο οικονομικό – εμπορικό – τουριστικό) διαφόρων ευρημάτων φυσικού πλούτου, όπως π.χ. ο Μαστόδοντας της Νεοκαισάρειας, διάφορα Σπήλαια του ποταμού Αίσωνα, κ.τ.λ.

• Συνδράμει ενεργά στην ανάδειξη γεωτουριστικών διαδρομών.

• Συνδράμει ενεργά στην ανάδειξη όλων των μνημείων της Φύσης και του Ανθρώπου. Ενδεικτικά αναφέρονται δασικές εκτάσεις (κοινοτικές- δημοτικές) και αρχαιολογικά ευρήματα (Κάστρο, ταφικά μνημεία, κ.τ.λ.), επιδιώκοντας την προστασία – ανάδειξή τους, με την ανάπτυξη συνεργασιών με διάφορους κρατικούς, αλλά και ιδιωτικούς αρμόδιους Φορείς.

• Επιδιώκουμε να αναδείξουμε όλη την πανίδα της περιοχής της Νεοκαισάρειας – Ν. Πιερίας, προστατεύοντάς την ταυτοχρόνως και δη την άγνωστη έως σήμερα πανίδα της περιοχής, για την οποία δεν διαθέτουμε ιδιαίτερα στοιχεία καταγραφής, ενδεικτικά αναφέρονται αγριογούρουνα, διάφορα άλλα ζώα, θηρευτές (αλεπούδες, λύκοι, κ.τ.λ.), καθώς επίσης και πτηνά, αποδημητικά και μη. Επίσης, θα επιδιώκουμε την ανάδειξη όλης της χλωρίδας της περιοχής της Νεοκαισάρειας Ν. Πιερίας προστατεύοντάς την ταυτοχρόνως και δη όπως αυτοφυή μυρωδικά (ρίγανη, άγρια μέντα, κ.τ.λ.), τα οποία αποτελούν υψηλής διατροφικής αξίας βότανα, έχουν την δυνατότητα να προσδώσουν μεγάλα οφέλη στην τοπική κοινωνία και για την υγεία των κατοίκων, αλλά και για την οικονομία του οικισμού. Συνδράμουμε υποστηρικτικά βοηθώντας στην εξεύρεση κονδυλίων για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων από δημιουργηθησόμενους Τοπικούς Συνεταιρισμούς .

Αποσκοπούμε στην δημιουργία τμήματος με κύριο σκοπό την ανάπτυξη ευκαιριών (θερμοκοιτίδας) νέων τεχνολογιών, τμήματος ανάπτυξης και σχεδιασμού για την υποβολή προτάσεων και ιδεών για την ανάπτυξη του οικισμού και της τοπικής κοινωνίας, τμήματος Αρωγής και Προστασίας από έκτακτα γεγονότα και τη δημιουργία κανόνων κοινής αντιμετώπισης κρίσεων. (π.χ. φωτιά σε δασική έκταση, έκτακτα ανθρωπιστικής φύσης γεγονότα κ.τ.λ.)

• Έχουμε προβεί στην πλήρη καταγραφή όλων των μελών του με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, σταθερό ή κινητό, email, twitter, messenger, skype, viber, whatsapp, κ.τ.λ.), το κύριο επάγγελμα, τις εξωεπαγγελματικές τους δραστηριότητες (hobbies) κλπ, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα της πλήρους αξιοποίησης όλου του έμψυχου υλικού του Σωματείου, ανάλογα με τις δυνατότητες, τη δυναμική και τις ειδικότητες του κάθε μέλους του.

• Αξιοποιούμε οποιαδήποτε άλλη ιδέα ή πρόταση, η οποία θα συμβάλει στο κοινό όφελος της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνον.

• Προσκαλούμε επιστήμονες ειδικού ενδιαφέροντος για ευρύτερα θέματα της περιοχής, καθώς και για τη διοργάνωση ερευνών, αλλά και ερευνητικών ομάδων, για τη διευκόλυνση διαδικασιών, ενημέρωσης των πολιτών και εκπόνησης μελετών με σκοπό την προστασία και την ανάδειξη του τόπου.

Γενικά το Σωματείο επιδιώκει την καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης, επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του, μέσω της συμμετοχικότητας, επιδιώκει τη διάσωση και ανάδειξη της ιστορίας της Νεοκαισάρειας Ν. Πιερίας, τη με οικονομικούς πόρους του Σωματείου κατασκευή διαφόρων κοινωφελών και εξωραϊστικών έργων στον οικισμό της Νεοκαισάρειας Ν. Πιερίας, τη μελέτη, προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, τη διατήρηση και την ανάδειξη της φυσιογνωμίας, του οικισμού της Νεοκαισάρειας, τη διάσωση και τη διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη και τη διάδοση των γραμμάτων και των τεχνών, τη δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής δράσης, την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εν γένει δράσης που διέπεται από φιλανθρωπικά συναισθήματα, την προαγωγή των γενικότερων συμφερόντων του οικισμού της Νεοκαισάρειας, τη φροντίδα για την αξιοποίηση, ως και τη λύση των προβλημάτων του οικισμού με βασικές αρχές την ανεξαρτησία από πολιτικούς, κυβερνητικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, την ελεύθερη συμμετοχή προσώπων (νομικών ή φυσικών ή ενώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα) χωρίς κοινωνικές ή άλλες διακρίσεις, την έγκυρη πληροφόρηση, επιστημονική γνώση και τεκμηρίωση των ζητημάτων που άπτονται των σκοπών της, τη δημοκρατικότητα στις εκφραζόμενες θέσεις της, την αντικειμενικότητα και πολυφωνία στις απόψεις και προτάσεις της, την αγαστή συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, εθνικούς, αλλοδαπούς και διεθνείς, την απαγόρευση οποιουδήποτε άμεσου ή έμμεσου σκοπού που έχει πολιτικά κίνητρα ή κίνητρα που επιδιώκουν συνεργασία με άλλες ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν πολιτικούς σκοπούς.

Το Σωματείο έχει περιοριστικά τους παραπάνω σκοπούς. Κάθε παρέκκλιση από τους σκοπούς αυτούς χωρίς τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, απαγορεύεται και ιδιαίτερα απαγορεύεται η ανάμειξη του στην πολιτική.

NEWSLETTER

Κάνε εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο μας!

Back To Top